Privacy Policy & Disclaimer

Privacy Policy

Hoe gaat SeoMarketingDeals.com om met uw privacy?
SeoMarketingDeals.com respecteert uw privacy en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Hierbij gebruikt SeoMarketingDeals.com uw gegevens alleen ten behoeve van de bedrijfsvoering met als doel: het leveren van de producten en/of diensten.

SeoMarketingDeals.com zal uw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

SeoMarketingDeals.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Disclaimer:

Deze website is te goeder trouw gemaakt. Helaas biedt dat geen volledige garantie voor de volledigheid en juistheid van de informatie die zij bevat. SeoMarketingDeals.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten van handelen op basis van gegevens die de site verschaft. SeoMarketingDeals.com kan de site zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen.

Copyright:

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens-) bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SeoMarketingDeals.com. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door SeoMarketingDeals.com.